2015-II

                                            t/m juni

 

                 April

 

                 

                                                     Wie is de mama/papa ?

                 

                                                            Bewaar me ...

                                        

                                                      Ik niet, ik ben een weidevogel.

 

                 

                                                  Not me ...

                 

                                            ... ik ook niet, toch ... ?

                 

                                                  ... zeker niet !

 

                             Was het maar waar, want Kemphanen worden bij ons nog steeds niet geboren.

                                    Het zijn hierboven 3 mannetjes Kemphaan, hoe verschillend ook !

 

                 

                                          Zij modderen hier tijdelijk wat aan, en hopen ...

                 

                                                       wat aan te sterken, ...

                 

                                                ... door wat eetbaars te vinden.

                 

                                      De Tureluur is er ook druk mee en boekt hier een succesje.  

 

 

                                      

                                                   Nee, het is ook niet mijn grut.

                 

                                                Ik zoek in Nederland wel een kraamkamer ...

                 

                 

                 

                 

                                                            ... dus ...

                 

                             Daarna vliegt Grutto weer naar het warme zuiden (als dit de goede richting is).

                

                      Hoe vogels zich oriënteren en navigeren weet men nog niet precies. Met kijken, horen, ruiken,

                        komen ze misschien een heel eind, maar er moet meer zijn. Waarschijnlijk heeft het met

                     het magnetisch veld van de Aarde te maken. Onze Aarde is één grote magneet, met verschillende

                                        magnetische krachten en lijnen van noord naar zuid.

                   Zij kunnen dat op de een of andere manier waarnemen. Ik kom daar nog wel een keer op terug ...

 

                 

                                              Papa en mama zijn gevonden: Grauwe Gans.

                 

 

                     Begin mei

                                       We zijn een weekje de boer op geweest in Friesland.

                             Voor de boerderij stond o.a. een boom, met een gekaapt nest van deze kanjer:

                                     

                 

                                                  Nu zat er een Ransuil te broeden ...

                 

                             Op de dag dat we naar huis gingen, waren er ook twee witte blagen "te zien" ...

            

                 

                                              Hij vloog altijd al minstens energieneutraal ...

                 

                                                  ... liet ook nog bomen planten ...

 

                 

                       ... maar overdrijft nu toch wel een beetje, door zijn nest van zonnepanelen te voorzien ...

 

                 

                                               Hij: "Het is daar nog leeg in het nest ...

 

                 

                                              ... zullen we ... ......... ..... (smiespelde hij)

                 

                                        (let op die blik van haar en hem, ook bij de vorige foto)

 

                 

                 

                                             Zo te zien, staan de neuzen dezelfde kant op ...

                 

    

                 

                                                       Zij wachten op groen licht ...

                 

                      ... en dan alsof het is afgesproken: Grauwe gans gaat naar rechts, Canadese gans naar links.

                 

          

                 

                      Deze pullen zijn weer net anders dan die van de Grauwe gans:

                                                             deze hebben zwarte snavels, ietsje andere ogen en ...

                 

                                ... zwarte poten.      De Brandgans      Niks Nova Zembla ... Putten !

                 

                                                           Veilig zo.

                 

                 

                 

                       Het lijkt wel of ze hier gedrild worden voor formatie zwemmen (zie ook de vorige foto's) ...

                 

                 

                                    Ook de Indische gans broedt nauwelijks in Europa, wél in Putten !

                 

                 

                                                         Ma en pa voorop ...

 

                 

                 

 

                 

                                          Achter de Indische gans peddelt een Brandgansje ...

                 

                                        ... en dat maakt deze pleegvader tevreden en apentrots ...

                 

                                             ... en hij verdedigt die kleine, als het moet ...

                 

                                          Hij vormt samen met ma Brandgans een nieuwe eenheid.

                        Het was niet zo maar een gril; ik heb dit dagen achter elkaar gezien. Waarschijnlijk is 

                            biologische pa iets overkomen en vond deze socio, dat ma wel hulp kon gebruiken.

                                Ik had wel eens gehoord van pleegouders in de natuur, maar nooit gezien.

                 

                                           Hij werd volledig geaccepteerd door haar familie ...

 

                      En wat wil het toeval: ... (ik werd hierop geattendeerd door pa Piet van mijn schoondochter)

                            ... ergens in het bos in Putten is al dagen lang een pleegmoeder hyperactief ...

 

                         Kijk, een Brandgans en een surrogaat Brandgans,

                                             daar kan ik me nog iets bij voorstellen, maar de volgende combi: ...

 

                                       

                                                 ... de Grote bonte specht (m) ...

 

                 

                                ... en die kleine Koolmees ...,  ... zij zorgen samen voor de jonge spechten ...

                                                 (zij is ook verwonderd, zo te zien ... )

                                    Ma specht is er uiteraard geweest (in de dubbele betekenis, vermoed ik).

 

                 

                                       

                 

                  Technische info: alle foto's zijn gemaakt bij een instelling van de camera van iso/asa van 3200-6400;

                        het was daar vrij donker. Normaal is 100-400 asa, maar dan waren de foto's niet gelukt.

                 

                 

 

                 

                             Dit is voor die kleine natuurlijk niet meer dan een voorafje ... (zonder de mees)

                 

 

                 

 

                 

 

                 

                    De mees ging telkens omslachtig en voorzichtig te werk. En terecht, want die kleine donders zijn

                                     wildebrassen en die snavel is hard en groot t.o.v. dat meesje.

                         Op een gegeven moment durfde ze het niet meer aan en bleef ze weg, maar ze heeft het

                                      dagen volgehouden. Bijzonder om te zien, en vast te leggen !

                 

 

                 

                                              Dus, moest hij het weer alleen opknappen ...

                 

                 

                                                      Een beetje weinig, vond-ie 't ...

 

                 

                           Pa werd plotsklaps onrustig, vloog van tak naar tak en die kleine verstopte zich ...

                             Ik dacht: "Er is een roofvogel in de buurt". Ik hoorde wat en zag iets groots

                          door de bomen springen. Voordat ik bijzinnen was, was dat groots al weer verdwenen.

                                Ik kon één keer schieten met mijn Canon, met het volgende resultaat ...

                      (Technisch niet volmaakt, maar gezien de consternatie en het onderwerp, ben ik er blij mee !)

                

                              Een Boommarter was twee jongen aan het verhuizen (nooit eerder gezien).

 

                                         De rust keerde terug en pa moest weer aanpoten ...

                 

                 

                 

                               Het vervolg heb ik niet gezien, want we gingen een weekendje weg, en toen we

                                                     terug kwamen, waren zij gevlogen ...

 

                 

                                                         Futen blijven mij boeien.

                 

                 

                 

                 

                                         Als die kleine zich afzet met die grote poten ...

                 

                                                 ... dan schiet-ie door het water ...

 

                 

                                       Ik denk dan telkens weer: "Dit gaat niet lukken, véél te groot".

                 

                 

                 

                 

                 

                                              Maar hij/zij weet precies wat past en wat niet.

 

                 

                                             Je rekent, als kind ook op een Lekkerbekje ...

                 

                 

                                                            ... toch ? ...

 

                 

                                           Als die kleintjes jou teveel worden, dan doe je dit ...

                 

                 

                                                      Maar meestal gaat het zo.

 

                 

                                               Zij zochten gespannen de einder af... 

                 

                                         ... konden niet wachten... ...waren héél benieuwd ...

                 

                                   ... maar moesten wél even wennen, aan dat nieuwe kapsel van ma ...

 

                                            

                                                 Dit is familie van de Fuut, een jonge Dodaars.

                 

 

                 

                                                    Ook dit is altijd weer aandoenlijk ...

                 

                 

 

                 

                                                  Gewoon, een vredig tafereeltje.

                 

                                                           Dit ook: Muskusrat.

 

                 

                                     Kikker was verbaasd: een Geelgerande watertor "op het droge" ...

                                             Het is trouwens een van onze grootste kevers ...

 

                 

                                       Stress gaat volgens mij, aan deze groene schepsels voorbij ...

                                                 Laten we allemaal, wat groener worden ...

                 

                            Het toppunt van groene energie; helaas ook het toppunt van slechte fotokwaliteit ...

                                                           ... maar het blijft een uniek en apart moment ...

 

                 

                             Hij wacht al uren, op het open gaan van de bloem ... ... zonne-energie bij ons ...

 

 

                 

                                Een meerkoetennest kent altijd onderhoud, zeker met zoveel rooie rakkers ...

                                                 Het zijn overigens wel stresskippen.

                 

                                                 Ze smeekten ma, om uit te gaan eten ...

 

                                       

                                                          Dat wordt duiken ...

                 

                 

                 

                                              Zij wachten af, wat er boven water komt ...

                 

                 

                                                  Zij hadden op iets anders gerekend ...

 

                 

                                                          Twee kuifeenden ...

 

                 

                                                                 Hij

 

                 

                                                                Zij

 

                 

                 

                                                          Moeder en dochter.

 

                 

                                                  Daar móét je een foto van maken ...

                      Zoals mijn kleinzoon van 5 ooit zei, toen we allang niks "wilds" gezien hadden: "Waarom zet

                    je die koeien niet op de foto, die zijn toch ook mooi".        Volgende keer misschien koeien ...

                 

 

                 

                                                          Schorpioenvlieg (v)

                 

                 

                   

                                                          Schorpioenvlieg (m)

                 

                                  Komt veel bij ons voor; een mooi onschuldig beestje (kan niet steken).

 

                 

                      Een paar andere schoolvoorbeelden van mimicry (het is niet, wat het in eerste instantie lijkt).

                            Het linker exemplaar zou je met een wesp kunnen verwarren en die andere met

                        een hommel. Het zijn de Bessenzweefvlieg en de Hommelzweefvlieg: angelvrije snoepers.

                 

                 

                                    Van deze vlieg zou je kunnen denken, dat het een Vosje (zandbij) is.

 

                 

                                                              Bessenzweefvlieg

 

                 

                                                              Pyjamazweefvlieg

 

                 

                                             Weidehommel (ook een héél mooi beestje)

 

                          Bijen, wespen en hommels hebben lange voelsprieten. Dus eigenlijk zijn ze duidelijk te

                     onderscheiden van die angelloze vliegen, die met hun kleur en postuur alleen maar doen alsof ...

 

                 

                                            NAAR BOVEN

                                                                                                                              CONTACT

                                             VERDER

                                                                                                    NAAR VORIGE PAGINA 

                                                                                                              NAAR BEGIN SITE