2017  Voorthuizen en omgeving

                                                                                              (januari en februari)

 

                                          

                                                   Met zo'n zonsondergang, moet ik 's winters vroeg op ... 

 

                                          

                                                    ... de omstandigheden zijn dan vaak ideaal ... 

                                          

                                                    ... voor IJshaar

                                                              Ook al heb ik dit al vaak gezien ...

                                          

                                                       ... zo´n fenomeen wordt nooit algemeen ...

                                          

 

                                                                                           

                                            Op 18 januari vroor het 10°C, wat te veel is voor de vorming van IJshaar

                                              (het moet niet kouder zijn dan - C). De vochtigheidsgraad was hoog (mist)

                                           en er stond een kalm briesje, ideale omstandigheden voor een ander

                                                           zeldzaam winters verschijnsel: Ruige rijp. 

                                  

                                                    Zeer lange ijskristallen ... 

                                  

                                                   ... die zich juist vormen aan de windzijde ... 

                                  

                                                    ... apart ... 

                                    

                                    

                                  

                                       Zwarte Els trok mijn aandacht; "alles" was even Hemels blauw ...

                                  

                                               ... even hè ... 

                                       (Ter voorkoming van misverstanden: Zwarte Els is die boom)  

                                  

          

                                  

                                       Ook met dit weer is er altijd wel ergens een Kauw te vinden.

                                         Het zijn er vaak twee, want ze leven als (trouwe) paartjes.

 

                                  

                                         Ook naar de Kleine zwaan hoeven wij niet ver te zoeken.

                                      Tweederde van de wereldpopulatie overwintert in Nederland.

                                  

 

                                  

                                              Grote zilverreiger.      

                                   Deze hagelwitte reiger zien we wel het hele jaar door, maar je hebt

                                     meer kans in de winter, omdat er dan in Nederland meer zijn ...

                                  

                                  

                                      Mooi beest, maar of-ie ... ? Hij liep telkens langs het hek heen en weer,

                                      zag geen uitweg;         was-ie nou toch maar naar Specsavers gegaan ...

 

                                  

                                            De Grauwe gans houdt van Nederland, ook al kijken zij er hier een beetje verveeld bij ...

                                               Dit is de gans, die het meest bij ons voorkomt ... ...is soms een plaag voor de boeren ...

                                          ... vinden de boeren ... ... en vullen er hun diepvries mee (tussen 15 mei en augustus mag dat).

 

                                  

                                    Op mijn advies (dansend, klappend, roepend, jodelend, schreeuwend),

                                                                                                                  gingen zij verder ...

 

                                    

                                                    Brandganzen .... 

                                    

                                                  ... overal, waar je kijkt. 

                                  

                                               Brandganzen overwinteren massaal bij ons.

                                                Zij ontvluchten het (zeer) koude noorden.

                                    

                                             Zij blijven maar tijdelijk en zijn weer vertrokken,

                                        voordat die grote diepvrieskisten gevuld mogen worden ...

                                  

                                             Gelukkig maar, want ook dit zijn prachtige beesten ... 

                                  

 

                                  

                                                 Kolganzen 

                                    

                                  

                                               Ze zijn nu liever bij ons, dan in Siberië ... 

                                  

                                  

 

                                  

                                     Een andere wintergast uit Siberië (en Scandinavië) is de Smient.

                                  

                                       Trekvogels krijgen nogal eens de schuld van het uitbreken van de

                                      vogelgriep (-pest). Er werden o.a. Smienten gevonden met het virus.

                                       De vraag moet dan zijn: Hoe komen zij daaraan? Zijn zij de bron

                                         of hebben zij de bron gevonden? Bijvoorbeeld bij de intensieve

                                                            vee- dan wel pluimveehouderij of ....

 

                                         De bron, daar moet je op inzetten, wil je de toekomst vrijwaren

                                       van "pest" ...               ... en niet kakelen als een kip zonder kop ...

                                  

                                                 Man (b)                                        Vrouw (o)

                                  

                                  

                                  

                                             Wintertaling                        ... komt, gaat, blijft ...

                                  

                                               Het is onze kleinste eend.

                                  

                                                  Die grotere eenden op de foto zijn Pijlstaarten.

 

                                  

                                                Vooral als ze vliegen, zie je duidelijk die pijlstaart.

                                  

                                               Het is vooral een (zeldzame) overwinteraar bij ons.

 

                                  

                                        Krakeend (m)       Die wordt steeds talrijker in Nederland ...

                                                                                    ... een blijvertje ...

 

                                  

                                         Bergeenden, gadegeslagen door vogelaars op de bank,

                                                                  aan de overzijde ...   

                                 

                                         Een forse eend, zeg maar: formaat kleine gans ...

                                  

                                       Toevallig passeren ze hier ons kleinste eendje, de Wintertaling (v).

                                  

                                                  Ze broeden bij ons bij voorkeur in konijnenholen.

                                                 Nee, deze niet, want dit zijn kibbelende mannetjes.

                                           (De vrouwtjes missen die opstaande verdikking op de snavel.)

 

                                  

                                        Het is half februari en de weidevogels worden overal weer gezien.

                                                                      Hier landen Scholeksters.

 

                                  

                                        De Kievit

                                  

                                  

                                           De Grutto

    

                                  

                                    Hij zag diverse vogels en glom bij het zien, van zijn digitaal resultaat ...

 

                                  

                                        De Buizerd, uitgestrekt in beeld ...

                                  

                                        ... vloog vlak aan mijn neus voorbij ...

 

                                  

                                       ... niet aan die van de Woelmuis ....

 

                                  

                                         Wat hij van die tekst op dat bordje dacht, weet ik niet ...

 

                                  

                                         Van hem, heb ik wel een vermoeden ...

 

                                  

                                          Dubbelportret.

 

                                  

                                        Op een paaltje, langs de snelweg.

 

                                  

                                     Maar ze houden, net als ik, toch meer van de landelijke rust ...

                                  

                                  

                                    

                                                                      

                                                                        NAAR BOVEN  

                                                                                          CONTACT

                                       VERDER

                                                                    NAAR VORIGE PAGINA

                                                                             NAAR BEGIN SITE