EEN VAN ONZE GROOTSTE VOGELS: de BLAUWE REIGER  (net geen meter groot)

 

                                                                             Klik op de kleine foto´s (dat geldt voor de hele site, en er zijn véél kleine foto's !)

.

Een perfecte landing en "het waarom" straalt er blijmoedig vanaf. (Ik ben eigenlijk wel trots op deze opeenvolgende shots ...)

 

    Je ziet reigers meestal in weilanden, langs een sloot. In de broedtijd zoeken ze juist de meest hoge plekken op, die ze

   kunnen vinden. Bij ons is dat op een landgoed, waar 150 jaar oude Eiken en Beuken staan, van zo'n 30 à 35 meter hoog.

         In die toppen voelen ze zich veilig. Een kolonie van zo'n 30 nesten wordt daar, jaar na jaar, waargenomen ...

  Een enkel nest leent zich om dat moois, ongestoord vanaf de grond , vast te leggen ...

  ... en dat heb ik, voor eens en voor altijd gedaan ...

 

                   Behuizing (vanaf 1655) op het landgoed. Wel effe wat anders dan een reigersnest of doorzonwoning ...

                                                        

.

 

                                                                Hoofdgebouw, koetshuis en oranjerie: alles is bewoond.

 

 

                                                                                              

                                                                           Het is half maart en de eerste koppels reigers zijn er al klaar voor ...

                                       

                                                                 ... zij wachten, schouder aan schouder, op het eerste ei ...

 

                                                                                                   Ik ga ondertussen verder kijken ...

                                                                                        

                                                                          De Brandganzen zoeken naar een ideale broedplek op de grond ...

 

                                       

                                                                   Spreeuwen zijn nog verenigd in zwermen. Soms gedragen ze zich als eenling,

                                                                                                    maar meestal vormen ze één geheel. 

                                       

                                       

                                       

                                                                          Paartjes zullen zich binnenkort afscheiden ...

 

                                       

                                                                                             Grutto staat al opwacht; beschermt het nageslacht.

                                                                                                     Eén poot kunnen ze helemaal laten verdwijnen. 

 

                               

.

Futen tonen hun verbondenheid op een speciale manier: Ze dansen samen met nestmateriaal in de bek.

 

                                       

                                   De Rode bosmieren, de Amazonen van het bos (mannen zijn er niet) doen energie op in de zon,

                                                                       voor het verzorgen van de clan. 

                                       

 

                                                   Ik ben half april teruggegaan naar het landgoed en zag daar al de eerste reigerkuikens.

                                                                             (De broedtijd bedraagt 3 tot 4 weken)

                                                                     

                                           Voorlopig blijven ze op het nest. Gemiddeld 50 dagen "staan" ze daar ...

                                       

                                                                                ... uitziend naar hun ouders (lees: eten). Ze groeien als kool ...

 

                                                                                        

.

Even verderop, op een mooi zichtbare plek, wordt aan een nest getimmerd. Eega relaxt in de zon, op het nest.

 

                                                         

.

De Aalscholver neemt het er ook van, maar wees op je hoede ...

                                                                                                   

                                                                       

                                               De Nijlgansen kennen Nefertiti; zijn gewend op stand te wonen ...    

                                                                                                                   ... ze vinden het hier oké: rustig water op een stil landgoed.

                                                               (Wie kan mij uitleggen waarom we Nijlgansen met een "s" doen en alle andere ganzen met een "z" ?) 

                 

                                                                                     Het is net of hun vleugels versteld zijn met witte lapjes ... 

 

                                       

                                                                                       Een paartje Kuifeenden volgt ...

 

                                                                                          

                                                                                                             Hij is hier pas geboren ...

 

                                       

                                                                     Zij overleggen met de nestoudste ...

                                       

                                                                                ... zijn het wachten beu ...

 

                                                                                     

.

En daar ging de eerste; de landing was sierlijk en oké.

  

                                                                                                       

.

Op een beetje ongelukkig plek, deze landing van nr. 2 ...

 

                                           

.

Rei(zi)ger 3 vond: Wat een enge loze ruimte ...

 

                                         

.

Pa: "Ik doe het nog één keer voor, dat vliegen ...

                                                                     

                                                                                                       Ja, een makkie ...

 

                                                                                            

                                                                                             "Toe dan": moedigde ma aan ...

 

                                       

                                                                                                    Op het tweede concilie werd besloten ...

                                      

                                                          ... dat alles voorlopig bij het oude zou blijven, zoals concilies doen besluiten ...

                                                                                                                 

                                       

                                                            Bij de buren wordt nog steeds gebroed. Beide ouders doen dat; hier de aflossing.

                                         

                                       

                                                                                                                De ander verlaat meteen het nest ...

                                         en kwam vrijwel direct terug, met een tak voor het onderhoud van het nest. Kijk dan ben je geschikt

                     als aankomend ouder en ken je jouw verantwoordelijkheid. (En ik had er stiekem op gerekend)

                                                       

.

Min of meer identiek aan de eerste rapportage op deze pagina. Dus: niks gelukstreffers.

            

                                       

                                                           Voor mij zijn de twee Aalscholvers een mooie bijvangst, op dit moment. 

                 

                                                                                   Zij zullen binnenkort vertrekken naar hun eigen broedkolonie.

                                                                            Heb je trouwens in de gaten, dat we vaak strakblauwe luchten hadden in het voorjaar ...

                      

                                       

                                                                                                          Nog een paar bijvangsten: de Kievit en ...

                                       

                                                                                                           ... de Oorworm. Allebei mooie beesten.

 

                                       

                                                                                                                     Ook niet verkeerd ...

                                                                                                    

                                                                                                                    Een koppel Houtduiven en "TJ" ... 

                                       

                                                                                                                                      ... de Zanglijster.

 

                                       

                                                                                                                                  Jonge pimpelmees 

 

                                       

                                                   Het dansen van de Futen heeft een vervolg gekregen ...    ... nog 3 eieren te gaan ... 

                                                                            ... één jong zit hier al op de rug ...

 

                                       

                                       

 

                                       

                                                En de Nijlgansen hebben er 5. Hoe gevaarlijk is dat met al die hongerige reigers in de buurt ?!

                               

                                                         Maar een Nijlgans is voor de duvel niet bang, is zelfs agressief, dus ik ben benieuwd ...

 

                                       

                                                                     Begin mei: het derde, goed zichtbare, gezin in wording ...

                                       

                                                                                                 Eind mei: zo te zien, is er wat te zien in het nest ...

                                                                                                 Nesten hebben vaak overlast van muggen e.d. Kijk links van het stel ...

 

                                         

                                                                           Ze verlaten beide het nest, dat betekent dat er werk aan de winkel is ...

                                                                         

                                        

                                                  Maar meestal blijft er één ouder achter, als de jongen nog zo klein zijn, om ze tegen

                             roofdieren te beschermen. En als je dan niks te doen hebt, bedenk je van alles:

                                                 imiteert hier Merlijn de tovenaar ... 

.

Die jonkies, van het eerste nest, zijn toch weer op verkenning gegaan.

                                   

.

5 Magen moeten er gevuld worden in nest 2 ...

 

                 

                                                         Er wordt nog even nagekaart, hoe ze de buit, bij het volgende bezoek zullen verdelen ...  

                                             Ze worden maar om de 5 à 6 uur gevoerd (dus voor de fotograaf is het ook lang wachten !).

                                         

                                                     Tijdens zo'n overleg, windt de een zich meer op dan de ander; het zijn net mensen ...

                                       

                                       

                                                              Toen ma/pa terugkwam, waren ze nog steeds aan het bakkeleien ...

 

.

Maar ze kunnen ook uren chillen ...

 

.

In nest 3, gaat het er allemaal wat rustiger aan toe, daar zijn slechts twee hongerwolven ...

  

                                                                    

.

De drie van nest 1, zullen we binnenkort wel niet meer zien. Ze worden regelmatig van het nest gelokt ...

                          

.

In nest twee is er al weer heibel tegen etenstijd. Ja, het zijn er 5 hè, dan ben je nergens zeker van ...

                                                                                                                                                         

.

Er wordt, links en rechts, veel geoefend met vliegen en landen.

                                                                        

                                          Om nou te zeggen, dat iedereen al gecharmeerd was van de vliegkunst van die belhamels ...

 

.

Op zich een mooie landing, voor een beginneling. Schoot op het laatst nog bijna door ...

.

                                                                  

.

Ze staan klaar als hongerige wolven ...

Het voeren van 5 jongen van deze grootte staat bijna gelijk aan zelmoord. Een kamikaze-landing dus ... 神風

Bij vertrek ben je blij, als je je snavel en beide ogen nog hebt, of in ieder geval nog één ...

                                                                                 

.

Wat een verschil met nest 4, dat slechts één jong kent ...

.

Paaldansen bij nest 3 ! Om de verveling te verdrijven werd er door een buurmeisje een paaldansact opgevoerd ...

                                                             

                                                                      

                                                                                                         Boven nest 2, werd aan skydiven gedaan ...

                                                                         

                                                                       

                                                                       

                                                                         

                                       

                                                                                        Dat trok alle aandacht en er was bewondering ....

 

                                         

                                                                  Daarna, keken ook zij naar het paaldansen; kennelijk een héél andere beleving ...

 

                                                               

.

Zo maar 11 foto's van/bij nest 2. Daar is meestal wel iets te zien ...

                                

                                                 De beukennootjes hangen er al goed bij ...

 

.

Hoe verschillend kun je zijn. Het is, hier en daar duidelijk te zien, dat ze dinosaurusbloed in de aderen hebben ...

 

                                                                        

                                Het zijn niet alleen mensenkinderen, die de verleiding van takken, niet kunnen weerstaan ...

                                                                        

 

                                                                                

.

Het was een moment, alsof er een schijnwerper op hem gericht stond ...

Toen ik de eerste twee foto's had gemaakt, ging ik op het bankje wat zitten drinken, toen er plotsklaps met veel kabaal vlak naast me iets gebeurde ...

Na de eerste schrik, wou ik een selfie maken, maar met die telefoon van mij ... En met de telelens is dat ook moeilijk ...

Niet verzonnen; deze kanjer was pal naast me komen zitten (ze zijn dan echt groot !).

En ik ga een smartphone kopen ...

                 

                                               Er werd rustig geluncht in nest 3.

                 

                 

                                                        Na het eten even dollen ... 

 

                                

                                                 Die van nest 4 groeit, waar je bijstaat ... 

                   

 

.

Ontvluchtende ouder ... (was dat gekissebis zat)

                                                                                

.

Nog zo'n Poolse landdag ...

                                       

.

Zonder ouder, gaat het er toch een stuk rustiger aan toe.

(Dat komt meer voor ...)

 

                                                                                                                                                              

.

De territoriumdrift zit er al vroeg in ... ...werd hier ook wel behoorlijk uitgedaagd door één van de vijf uit nest 2.

   

                                       

                                       

                                       

                                                                                                               Als twee schermers ... 

                                       

                                       

                                                                                                         Riep hier luidkeels om z'n moeder, denk ik.

                                       

                                       

                                                                                                                              Terug op het honk ...

 

.

Nog zo'n situatie, weergegeven als knipkunst ...

Bij onderbelichting (of tegenlicht) en een egale achtergrond, lukt dat.

                                                                        

                                                                                                                                 Het vervolg.

                                                                                                  

                                                                                                  

 

                                       

                                                                                                                  Statler en Waldorf:  "Platte kunst" ... ... ...

 

 

                                       

                                                                                                                       De Nijlgansjes zijn flink gegroeid.

                                       

                                                                       "Even opstellen jongens, de fotograaf wil tellen ... Het waren er ooit vijf ...

 

                                       

                                                                                                                                             Tja ...

                                                          

.

Pa riep: "Etenstijd, je moeder is terug van de visboer ...".

Daar werd gehoor aan gegeven.

Er is in de buurt een winkel met dure vissen; zij hebben/hadden o.a. zeldzame koivariëteiten ...

                               

                                                                                                            Daarna uitbuiken ...

 

.

De laatste vlieg- en evenwichtsoefeningen voor het definitieve vertrek.

                    

                                 

                                                                      Op 7 juli verliet de laatste telg (in topconditie)  het bos van het landgoed ...

 

                                       

                                                                                                         ... wat later gevolgd door de ouders ...

                                       

 

                                                                                

                                              NAAR BOVEN

                                                                                                                                     CONTACT

                                                                   VERDER

                                                                                                         NAAR VORIGE PAGINA 

                                                                                                                  NAAR BEGIN SITE