Juni 2013

                       4 juni             "Onze" zwanen zijn één week oud.

                  

                 

                  

                               Deze zijn van verderop.

                  

                  

                                  Ook daar doet pa zich gelden, door op te stijgen ...

                  

                  

                                        te landen en ...

                  

                                   ... te imponeren. Het zit zeker en vast in de genen!

                  

                  

                      De Fuut wil ook aandacht, is in een dolle bui; hij duikt even later onder water en ...

                  

                        ... zwemt een poosje onder water naast z'n maatje.

                                                              En dat maatje heeft er wel schik in ...            

 

                  

                                Deze kwam in z'n uppie langszij.

                     Geen broertjes, zusjes of ouders te bekennen. Ik hou het op een kuiken Grauwe gans.

 

                  

                                        Dit ziet er onheilspellend uit ...

                  

                              ... maar dat was het niet; hij had die kleine peddelaar niet gezien.

 

                    Nu wordt-ie wellicht, over een poosje, door een jager verschalkt, want veel ganzen zijn

                            tot 1 oktober vogelvrij verklaard. Nederland vindt, dat er te veel zijn ...

                                       (...en nu moeten wij al dat gras zelf opeten ...)

 

                  

                              De diepvries wacht ook op deze vogel;

                                                 had-ie toch beter naar Nova Zembla kunnen gaan ...

                  

 

                  

                          Ik dacht eerst: Ze zijn er, de Joint Strike Fighters.

                                                                   Gelukkig waren het Aalscholvers.

                  

                  

                            Hij is gek op Voorn, Baars, Snoekbaars en Aal: zo'n 500 gram per dag.

                                            Vissers kunnen hem wel schieten ...

                  

 

                  

                       Begin juni (op z'n laatst half juni), wordt er conform de regels gemaaid en dat is,

                                zeker nu met dat koude voorjaar, te vroeg voor de weidevogels.

                                  Deze nieuwe generatie Kieviten zette dan ook grote ogen op!

                 

                           Ze zaten in de wegberm en liepen op de weg (vliegen was er nog niet bij).

                    Het blijven soms tegenstrijdige belangen (van mens en dier); ik geef ook geen oordeel.

                       Er staan wel borden: Vogelbroedgebied, geen toegang. Da's een farce ... toch?!!

                         Haal die dan weg, anders begrijpen wij, natuurliefhebbers, het ook niet meer.

 

                  

                                          Jonge Tureluur ...

                  

                  

                                               ... met ouderlijk toezicht.

 

                                        

                                                      Jonge Grutto ...

                  

                                           ... met een eerste vliegpoging.

 

                  

                                               Pa denkt: Dat moet beter, en ...

                  

                                              ... doet het nog even voor.

                  

                       Je weet dan bijna zeker, waar-ie weer landt en dat kan dan zo'n foto opleveren.

                  

                  

                                      Het lijkt wel een opsprong op de evenwichtsbalk.

 

                  

                                           Hier was wat getreuzel bij de afsprong ...

 

                           Rietvogels

                  

                                          Rietgors (man)

                  

                                     De jongen komen niks te kort, zo te zien.

                 

                  

                                       Rietgors (vrouw)

                                      

                                           Die doet ook nog een flinke duit in 't zakje ...

                 

                  

                                          Kneu

                  

                  

                                      Kleine Karekiet

                  

                                               Die heeft de "X-Factor" ...

                  

                  

 

                  

                                        Blauwborst

                  

                  

                  

 

                  

                                De Huiszwaluwen gaan hun nest repareren voor de tweede leg.

                  

                  

 

                  

                                          De eerste leg Boerenzwaluwen.

                  

                        Als wij ongeduldig zijn, trommelen wij met onze vingers. Hier de zwaluwvariant ...

 

                  

                  

                  

                  

                  

 

                  

 

                  

                                 Bij thuiskomst: een jonge Merel ...

                           Hij keek een beetje glazig, en dan moet j'm ook glazig fotograferen ...

 

                                                       OEVERZWALUW

                  

                           Als ze bijna bij het nest zijn, dan gaan de vleugels in de achteruitvliegstand ...

                                             En dat gaat zo keer op keer, op keer ...

                      Omdat ik deze zwaluwen voor het eerst zo bezig zag, heb ik er lang naar gekeken.

                     Hier volgen nog "een paar" prenten  ... (alle foto's zijn van de tweede helft van juni)

                                               

                  

                  

                          De jongen zijn hier al zo'n 15 dagen oud en komen dan bij de ingang zitten.

                                     Het nestje zit op een gangdiepte van zo'n 75 cm.

                         Dat graven van die gangen, moet ik volgend jaar nog proberen vast te leggen.

                  

                  

                  

                                              Gefopt ...

 

                  

                  

                                  Ze leven vooral van muggen. Dus vertroetelen die zwaluwen ...

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                 

                                   

                                             4 Jongen per nestje is vrij normaal.

                  

                  

                                                 Ik heb er van genoten.

 

 

                                                 Het is 27 juni en "onze" zwanen zijn precies één maand oud ...

                                                   ... gelukkig hebben ze al twee beetjes hals ...

                                         

                                                                                  Gras: nee, ze verstoppen zich er niet in ...                                                                           

                                         

                                         

                                                                 ... ze lusten er wel pap van.

                  

                                   Vliegen zit er voorlopig niet in ...

                  

                               We kunnen wel gaan zwemmen ,,,

                  

                                   Ja, cool: zei hij op een "strootje" kauwend ...

                  

                                                 Zij vonden dat ook ...

                  

                                  Dus: met z'n allen naar het water ...

                                     

                  

                                (Eentje van de melkboer?)

                  

                  

                                    Of hij zeggen wil: Ga maar rusten, ik bescherm jullie wel.

                  

                                   En daar zeiden zij, geen nee tegen ...

                  

                   Pa liet nog even zien dat hij het meende en showde zijn klerenkast (er waren wat eenden

                            in de buurt); een paar kleintjes hadden nog duidelijk contact met ma,

                                            waarna iedereen zich veilig voelde.

                                                            

                  

                  

                  

                  

                                                Tot volgende maand ...

       

                                          NAAR BOVEN

                                                                                                 NAAR VORIGE PAGINA        

                                                                                                           VERDER

                                                                                                         NAAR BEGIN SITE