FEBRUARI, MAART 2011

 

                                                              De nachten zijn nog langer dan de dagen ...

                                        

                                        

                                                                  Zonneharp

                                        

                                        

                                                                                         

                                        

                                        

                                                                    Gewone wilde eend, op smeltend ijs.

 

                                        

                                                                     Figuren op het ijs. Ze zijn soms onvoorstelbaar geometrisch.

                                             Bij een blauwe lucht, vind je blauw ijs.

                                        

                                                                                       

                                        

                                        

                                                                IJslandschap

 

                                        

                                                                      Tekens, op het water.

                                                                 

 

 

                                                                  

                                                                                           Rugstreeppad (zie je niet elke dag).

 

                               

                                           Maart, dé maand van de paddentrek.                                           Gewone pad

                                     Het zijn landbewoners, maar nu trekken ze naar het water, waar ze zelf geboren zijn. Hun nakomelingen

                                                                                           worden daar ook weer afgezet.

                                

                                

                                                                   Nog even relaxen, voordat de vrouwtjes komen.

                                

                                

                               

                                                                                                                          Een pad bij andermans eitjes (kikkerdril).

 

                                

                                                                Alsof de pad ontstaat, uit z'n omgeving. Nou, ik weet wel beter ...

 

                                

                                                   De eiersnoeren van de pad zijn 2 tot 5 meter lang en bevatten 3000 tot 6000 eitjes.

                                                De mannetjes bevruchten de eitjes uitwendig (op het moment, als deze naar buiten komen).

                                

                                

                                

 

                                

                                                                  Kikkerdril, van waarschijnlijk de Heikikker.

                                

                                

                                                              Bij het zien van zo veel nieuw leven, liet de zon twinkeling ontstaan.

 

                                

                                                                 De laatste 3 foto's zijn van hetzelfde hoopje kikkerdril gemaakt.

                                      Voor het verkrijgen van dit laatste effect, moet je plat op het water, en dat is v ... héél koud in maart!

 

                                

                                

                                                                 Aalscholver

                                

                                

                                

                                

                                                        Gewone wilde eend Als-ie niet zo gewoon was, zouden we hem prachtig vinden ...

 

                                

                                                                  Een paartje Kuifeend

 

                                                          

                                                               Grote zaagbek (zo heet-ie) Een heterdaadje .... het is een goede visser.

                               

                                                   De vis moet nog wel even gedraaid worden; de kop moet eerst, dat schuift beter ...

                               

                                                                 De hals strekken, bevordert het glijden ook. Daarna uitbuiken ...

 

                                

                                                                        Grauwe gans en Grote Canadese gans (met zwarte nek).

                                Grauwe ganzen, dat zijn die kanjers, die tijdens de vogeltrek gak-gak roepen in V-formatie. Wie kent ze niet?!

                                

 

                                

                                                Zilvermeeuw                                              Het bovenste exemplaar is nog niet volwassen.

                                

                                

                                                        Die grijsbruine is een jonge Zilvermeeuw.

 

                                

                                                                             Baltsende Futen, bij het laatste (tegen)licht.

                                       Ze zwemmen met gestrekte hals naar elkaar toe. Met de borst tegen elkaar, rijzen ze omhoog uit het

                                                                               water en bieden elkaar nestmateriaal aan.

                                

 

                                

                                                                        Portret van een Houtduif.

 

                                

                                                          Vink                                                     Zo heb je mazzel, dat-ie takvrij is.

 

                                

                                                                      Groenling

 

                                

                                                                      Sijs

 

                                

                                                                      Grote bonte specht

                                

                                

                                                                        Tegen de Berk, pal voor ons huis.

 

                                

                                  Scholekster    Ze zijn heel nieuwsgierig, wat dat monster overhoop haalt. Het kan mogelijk wat opleveren ...

 

                                

                                                      Dit is, in dit seizoen (tot 1 mei), een geautoriseerde, uitlaatplek voor honden ...

                                

                                

                                                          Ook de samen, foeragerende Meerkoeten, blijven zo alert en in conditie ...

 

                                

                                

                                

                                

                                       Maar even verderop vonden ze toch weer een geschikt plekje. Ze lieten zich niet uit het veld slaan.

                                                    En dat hielden ze 3 à 4 weken vol, totdat de mens daar, massaal ging recreëren.

                                

                                                                 Toch hebben zij, zeker weten, toekomst gevonden bij ons op de Veluwe !

                                                                                  Ze waren hier, andere jaren, nooit zo massaal!

 

                               

                                                 De rietsigaar gaat pluizen ...                                            ... de katjes ontluiken ...

 

                               

                                                                               ... de mieren zonnen en werken weer aan het nest ...

 

                                

                                                                             ... de Adder warmt zich op en denkt aan de meiden ...

 

                                

                                                                     ... het water krijgt kleur ...

                                

                                                                                                 ... 'T IS L E N T E ! ! !

                                                        

                                                                                         NAAR BOVEN                                                               

 

                                           VERDER

                                                                                                      NAAR BEGIN SITE