1 Mei 2012

                                      De Kemphanen zijn allemaal vertrokken bij ons, helaas. We zullen het met andere haantjes moeten doen.

                                

                                                                            Het bleef bij dreigen, van deze mannetjes Meerkoet.

 

                                

                                                      De Grutto's hebben een vrij groot territorium, dat regelmatig geschonden wordt.

 

                                

                                          Maar er zijn ook vredige taferelen. Op de singel hebben we een prachtig nest, van een nieuw paar.

                                

                                

                                                                   Toen de fotograaf wegging ... telde ze toch maar even de eieren na.

 

                                

                                                   Regelmatig worden de eieren gekeerd. Het nest is hier al wat ouder, wat je aan de kleur

                                                                     van de eieren kunt zien; van grijs worden ze langzaam bruin.

 

                                

                                                                 Een ander nest, wat verder uit de buurt. Persweeën voor een volgend ei.

                                

                                                              Ét voilà ...

                                

                                                     Zij kijkt liefkozend naar het resultaat; hij zorgt voor meer materiaal voor het nest.

 

                                

                                                               Voorzichtig gaan zitten ...

                                

                                                              Hij denkt: Doorpakken!

 

 

                                                  ==============================================================================

                                                     2 Mei

                                              Mijn oudste kleinkind (sinds kort 12), vond dat het tijd werd om weer samen de natuur in te

                                                                gaan. En daar ben ik altijd voor te vinden. "Dan ben jij de fotograaf".

                                                              "Goed idee, ... maar met jouw camera, opa !!!" Deal ... ... voor de hele dag.

 

                                

                                                                 Hier volgen een paar foto's uit zijn hand ... (een statief is er niet bij).

                                                                                                                   Hinde

 

                               

                                                   Slobeend                                                                   Grijze ribbelboktor

                                                                              Voor de goede orde: die verrimpelde pink is van opa.

 

                                

                                                                   Boerenzwaluw

 

                                

                                                           Grutto

 

                                

                                                              Knobbelzwaan

 

                                

                                                                Haas

 

                                

                                                         Edelhert Meisjesroedel

                                                                                                                                                Jongensroedel

                                

 

                                                                   Zo had ik nog wel even door kunnen gaan. Maar ik laat mijn site,

                                                         niet na één dag overnemen ... ... ... Zijn volgende uitdaging zal zijn, dat hij ook

                                                         de instellingen van de camera doet (er is, zeker weten, toekomst voor de site).

                                       ===========================================================================================

 

                                                        Verder met de eerste helft van mei.

                                

                                                Er komen collega-zwanen te dicht bij het nest en dan zet hij strijdlustig zijn vleugels krom.

 

                                

                                                         Maar die indringers kiezen al snel de weg van de minste weerstand ... de lucht.

                                

 

                                

                                                                    In de tuin struikel je nu over de Huismussen ...

 

                                

                                                                                                       ... en hun jongen.

                                

 

                                

                                                                      Verser kun je het niet krijgen ...

 

                                

                                                                               Voor de Huiszwaluw moet ik weer wat verder weg.

                                

                                                                 Ze verzamelen modder voor hun nest, en dat doen hele families tegelijk.

                                

                                

                               

                                

                                           De Boerenzwaluw heeft de slimheid van de naamgever; verzamelt modder én vezels voor het nest.

                                                Hij weet intuïtief, dat vezels het nest wapenen en dus sterker maken: gewapend nestbeton.

 

                                        

                                                                     Hij heeft Epke bezig gezien, als voorbereiding op De Spelen ...

                                

                                                                                ... maar Epke blijft er vriendelijker onder ...

                                

                                                                                       Deze legger is ook wel iets te groot ...

 

                                

 

                                        

                                                                                 Het is ook de tijd van de Witte kwikstaart ...

                                        

                                        

                                                         ... de Graspieper ...

 

                                        

                                                                  ... het Paapje ...

 

                                       

                                                                      ... de Rietgors ...                                                        ... en de (mannetjes)Kneu.

                                        

                                                                      Een dubbelopname van dezelfde (meisjes)Kneu; een collage dus.

 

                                

                                                              Slobeend

                                

                                

 

                                

                                                     Diversiteit op de vierkante meter: Bergeend, een setje Kuifeend en een Scholekster.

                                                                        Zo krijg je ook een idee van de grootte van de soorten.

                                

                                                          En ...

 

                                

                                              Niet alle Brandganzen zijn naar de Poolcirkel vertrokken; deze bleven ruziënd bij ons achter.

                                                                      Ze broeden schaars in Nederland, dus ik ben benieuwd.

 

                                

                                                                                  De Grauwe gans, die wil wel bij ons ...

 

                                                                             Maar nu hebben de weidevogels de overhand.

                                

                                         Een Kievit maakt hier met zijn borst een simpel ondiep kuiltje in de grond. Dat zal een nest worden.

                                

                                                            Op het nest.

                                

                                                              Kievit

                          Echte weidevogels maken niet zo'n heisa van het nest. Als de jongen uit het ei komen, gaan ze toch meteen de wei in.

                                                         Scholekster

                                

 

 

                                

                                                               De Tureluur is de kleinste van de echte weidevogels, die bij ons broeden.

                                

                                

                                

                                         Ze staan graag op een verhoging. Zo hebben ze beter zicht op het nest (jongen) en eventueel gevaar.

                                

                                

 

                                

                                          De Grutto is de grootste en ook het talrijkst nu. Maar vergis je niet, deze vogel geldt wereldwijd

                                         als bedreigde soort. Dus we dragen verantwoording in Nederland. We hebben dit helaas niet alleen

                                  in de hand, want ze blijven maar zo'n 5 maanden bij ons (is wel de broedtijd !), en gaan dan naar het zuiden.

                                

 

                                

                                                               Een van de gevaren, voor dat jonge grut, zit hier verscholen in het gras.

 

                                

                                We zien dat er Tureluren (5) en Grutto's (8) opvliegen, wat op onraad wijst. Hier zal waarschijnlijk een wezel

                                                  op rooftocht zijn. Het maakt wel duidelijk, dat er veel nesten, en/of veel jongen zijn.

 

 

                                

                                

                                

                                                     

                                                                                Net voor de landing; noem het een gelukstreffer.

 

                                

                                                                  Geland.

                                

                                                                Deze schiet bijna door ...

 

                                                       

                                                                                     Na het vliegen: onderhoud.

                                

                                

                                                                 Hij mag weer gezien worden ...

 

                                          Ik vroeg mij af: Hoe fotografeer ik deze bedreigde weidevogel in zijn leefomgeving, zonder dat

                                      dat gras overheerst en storend is. Maar dat gras is essentieel en moet er wel bij. Dit is het geworden:

                                                                   Grutto's in 't groen

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                                        Hij had er vrede mee ... ... ik eigenlijk ook wel.

 

                                

                                                                  Ook dat klein kriebelspul blijf ik mooi vinden. Zwartkopvuurkever

 

                                

                                        Boskrabspin                               Doet mij, onwillekeurig, aan Theo Maassen denken: bos-krab-spin.

 

                                

                                                              Azuurwaterjuffer

 

                                

                                                         Vrouw

                                                                                              Weidebeekjuffer

                                                                                                                                                       Man

                                

 

                                                      De tweede helft van mei.

 

                                                          

                                                                Het kan er soms druk zijn op één klein stengeltje. Ik zie hier:

                                                  een stel Azuurwaterjuffers; een koppel Maanjuffers; een net uitgeslopen juffer;

                                                              larvenhuidjes van juffers en helemaal onderaan ook nog een vlieg.

 

                                

                                                                   Viervlek

 

                                

                                                              Een eitjesleggende Grote keizelibel.

 

                                

                                                                    Paaiende vissen.

 

                                

                                                           Sommige weilanden staan vol met Boterbloemen; niet om door te komen.

                                

                                                                        Héél veel Boterbloemen en een enkele Indische gans.

 

                                

                                                                  Boterbloemen dus.

 

                                

                                                            Het gras is hier en daar hoger dan een Ree.

 

                                

                                                                Een Visdief zet de duikvlucht in.

                                

                                                                     Jammer voor hem (en mij) mist-ie de vis ...

                                

                                                           Een familielid, zoals alle Visdieven heeft-ie 'n matje, zag het meewarig aan ...

 

                                

                                                             Hij is kennelijk, van al die weidevogels, een beetje tureluurs geworden.

                                                                             Hij ziet er niet uit en kijkt een beetje verward.

 

                                

                                                                 Zou-ie spoken zien?

                                

                                                                        Yep.

 

                                

                                                Als ik een Grutto zie, grijp ik mijn kans en moet-ie op de foto; half juni zijn ze weer weg.

                                

                                                                                  Deze landde voor m'n neus, op de weg.

 

                                

                                                          De Meerkoet is altijd druk, ook al zijn de jongen al een flink stuk groter.

 

                                

                                      De Merels bij ons, dat wil zeggen ze hebben een derde nest gemaakt bij de buren (op 2 meter hoogte op

                                                                             een scheidingsmuurtje), zijn ook druk: 5 jongen.

                                                            

                                

                                

                                                   Vijf dus! Gelukkig heeft een "Stadsmerel" hulp, zo nu en dan, van mensenetensrestjes.

                                                      Het moet wel bij "zo nu en dan" blijven, want proteïne moet het hoofdvoedsel zijn.

 

                                

                                                                          Waar blijven die wormen?

 

                                

                                

                                

                                                                    Zij was tevreden en trots. Terecht, na al die inzet en zorg!

 

                                

                                                                                  Ook de Blauwborst heeft nu broedzorg.

                                

                                

 

                                

                                                             Als de Grasmus zijn kuif en witte keel opzet, moet je blijven luisteren.

                                                                De naam doet het niet vermoeden, maar het is een geweldige zanger.

                                

                                

 

                                

                                                                 Tureluur

                                         Het is 25 mei (prachtig weer) en de boeren, in het weidevogelgebied, zijn begonnen met grasmaaien.

                                                                   De Tureluur, de Grutto en de Kievit steeg de angst naar de keel.

                                      Gelukkig wordt hier tegenwoordig met overleg gemaaid, volgens een bepaald patroon. Het ene perceel (of

                                     gedeelte), wordt wel gemaaid en het naast gelegen stuk (nog) niet, zodat het opgroeiend grut kan uitwijken.

                                    Dat past in het zgn. mozaïekbeheer. Mooi, maar het was nog mooier geweest als er 14 dagen gewacht was ...

                                

                                                      Tureluur

 

                                

                                                                 Grutto

 

                                

                                                                Kievit

                                

                                

                                

                                

 

                                

                                                                                     Het nest op de singel, eind mei.

                                

                                

                                                       Ze is regelmatig van het nest ...

                                

 

                                

                                                                       In de buurt van het andere nest landt een vreemde zwaan.

 

                                

                                                                              Hij zat toevallig op het nest en reageert meteen ...

                                

                                                             

                                                                           ... er op af ... ... kijkt nog een paar keer achterom ...

                                

 

                                

                                                         Het bleef deze keer, bij rondjes draaien om de eigen as, van beide belagers.

                                                                       Na een paar minuten zwom de uitdager beheerst weg.

 

                                

                                                      De winnaar deed nog even verslag, van z'n moedig gedrag, aan z'n tevreden eega ...

                                                            

                                                                                                    - trots -

                                

                                                                            ... en daarna werd het normale leventje weer hervat.

 

                                

 

 

                                                  ORANJEKOORTS

                                                       gekke ziekte

                                                       komt en gaat

                                                 dit keer snel genezen

                                                         HOERA ?

                                                                                       

                                             NAAR BOVEN

 

                                                                                                           VERDER

                                         NAAR BEGIN SITE